Dronninglund Handelsstandsforening Generalforsamling 8/3 2022

Dronninglund Nyt Markedsfoerrungs Design Boost Post

Dronninglund Handelsstandsforening Generalforsamling 8/3 2022

Dirigent: Frits
Referent: Annette Neess 
Deltager: 25
Sted: Dronninglund Golfklub
Frits kunne konstatere at mødet er rettidig indkaldt 14 dage før.

2. Beretning Dronninglund handel
Igen i år må beretningen indledes med at se tilbage på et år, hvor vi igen var Corona ramt, og nogle af jer medlemmer var nedlukket i perioder. Dette vil jeg springe hurtigt over og koncentrere mig mere om 2. halvår af 2021.

Da aktiviteterne igen kunne skydes i gang, startede vi op med en fin OBN i september. Vi havde supergodt samarbejde med borgerforeningen omkring baren, og vi fik STARK ned i midtbyen med et succesfyldt grillarrangement. I den forbindelse en stor tak til de mange foreninger som bakkede op om arrangementet.  Vi kunne godt mærke at kunderne stadig var lidt tilbageholdende m.h.t. til at mødes i større forsamlinger. Det var også debut for Mogens Thomsen og co. m.h.t. at arrangere et stort event for os. Det gik superfint, men jeg tror Mogens fandt ud af at aftaler skal tjekkes og dobbelttjekkes, så man er sikker på at alt klapper.

I 2021 havde vi valgt at prøve noget nyt mht. Juletræstænding. Vores gamle julemand Preben Butler havde valgt at trække stikket og nyde julemandsotiummet, så derfor skulle vi finde en ny julemand. Her kan jeg ikke takke Preben nok for de mange timer Preben og hans julenisser har skabt julestemning i byen. De vil alle blive savnet. Men som sagt besluttede bestyrelsen, at vi skulle prøve noget nyt – nemlig at tænde juletræet en lørdag eftermiddag – væk fra Vild med dans finale mm. Vejret var desværre ikke med os, men festligt så det ud da den nye julemand ankom i hestevogn sammen med ryttere fra Dronninglund rideklub. Gratis æbleskiver og gløgg et stort hit. Vi har gjort os nogle erfaringer, og har besluttet at vende tilbage til aftentænding af juletræet igen.

Sidst på året valgte vi at gentegne en aftale med Mogens Thomsen for 2022, og nu får Mogens og Co. Virkelig en mulighed for at vise deres værd, når vi ser ind et 2022 med fuldt program.

Vi havde også en løbende dialog med det Nordjyske mediehus omkring en ny aftale for 2022. Vi havde set skriften på væggen – vi har tidl. haft en fantastisk aftale. Flere af os medlemmer har valgt ikke at benytte det trykte medie i så høj grad som tidligere, så derfor er aftalen for 2022 heller ikke på samme niveau som 2021. Når det er sagt vil jeg rose det Nordjyske mediehus for en meget fair aftale. Husk det når de banker på jeres dør.

På de sociale medier – herunder Facebook har året budt på en del aktivitet. Vi skal alle huske på at siden ikke bliver bedre end det vi fordrer Mogens Thomsen med. Send gerne opslag, tekst, fotos mm. til Mogens – vi tager næsten alt med. Mogens har også lavet nogle virkelig flotte drone- og videofilm for nogle af jer medlemmer samt film med interviews. Jeg har en opfordring til jer medlemmer. Del eller like gerne opslag på vores Facebook-side så vi når endnu længere ud i rækkevidde. Generelt har vi haft en positiv udvikling i trafikken på vores Facebook-side. Mogens vil sende rapporter for dette ud sammen med en af de kommende nyhedsmails.

Vi var meget spændte på medlemssituationen både mht. udmeldinger eller manglende betalinger af kontingenter. Her må vi sige at vi blev positiv overrasket. Ingen udmeldinger og alle har betalt deres kontingent. Det takker vi for på foreningens vegne. Julebelysning er jo altid et interessant diskussionsemne – vi må bare konstatere at vores forening har brug for hjælp fra andre for at kunne løfte opgaven fremadrettet. Vi har nogle ideer fra bestyrelsen som vi kan drøfte under eventuelt.

Med disse ord lader vi 2021 hvile og ser frem mod et Corona frit 2022.

3.Regenskab
Gennemgået af Mette.

Spørgsmål fra salen, Anders ville undersøge
Svar:  Det er 3 leverandører jf. kreditor-pdf – fakturaer med dato i år 2021 der blev betalt i januar 2022. Samt 2 poster på skyldige omkostninger 

  • 7.684,67 PN El Service
  • 93.750,00 TME
  • 2.484,38 IM v/Marianne Fischer
  • 5.000 Beierholm (revision år 2021)
  • 5.432,50 PN El service (vedr. år 2021 men dateret i år 2022)

Godkendt

4. Der blev varslet at kontingentet stiger med 4%, samt julebelysningen stiger med 4%.

5. Indkommende forslag.
 Der er ikke kommet forslag.

6. Medlemmer på valg: Flemming SuperBrugsen, Helle SkoRingen. Begge ønskede genvalg og blev valgt.
Suppleanter på valg Klaus fra advokaterne ønsker ikke genvalg, Torben fra Matas ønsker genvalg og blev valgt, sammen med Marianne Luther Skjold Burne.
Tillykke til de valgte i bestyrelsen.

7. Valg af revisor.
Beierholm blev valgt.

8. Eventuelt:
Julebelysning er alt for dyrt at drifte for Dronninglund Handelsstandsforening i kroner og mandskabstimer. Det blev besluttet at på medlemsmødet den 22/3 2022 at man skal finde en løsning. Lykkes det ikke bliver byens december sort. Evt. vi kan nedsætte en gruppe til fondsøgning eller finde investoren til julebelysningen. 

International Golfdag med stor tilmelding med 80 tilmeldte, giver folk i byen. Der kommer ca. 2000 til byen, som vi skal have til at handle i Dronninglund. Der blev fremvist Værdi hæfte, man kan købe sider i. Der blev takket nej til den for ”Hvorfor betale 5000 kr. for at give 20%”

Der blev aftalt at Citychef Mogens Thomsen styre annoncer til de kommende arrangementer i byen. Han kontakter butikkerne om de skal med i avisen med annonce til forstående arrangement. Bestyrelsen konstituerede sig umildt bart efter generalforsamlingen.

Formand: Anders Dige Meny
Næstformand: Ann Nicoline
Kasserer: Mette Imerco
Bestyrelsesmedlem: Flemming SuperBrugsen
Sekretær: Helle SkoRingen
Referat på bestyrelsesmøderne: Annette Neess